Thailand

  • Thailand

    Pattaya är tidigare en fiskeby

    En stor turiststad Jag har bekanta som är i Pattaya just nu. Det ligger ungefär etthundra kilometer ifrån Bangkok. Pattaya var tidigare en fiskeby och är idag en mycket stor turiststad i Thailand. Det var väldigt många år sedan jag…